www.languagecorner.co.uk   Switch To English Przełącz na Polski

Tłumaczenia Ustne

   Pracuje jako profesjonalny lingwista od 2006 roku, a z moich usług tłumaczeniowych korzystali klienci zarówno publicznego jak i prywatnego sektora. Poniżej znajdują się przykłady klientów dla których wykonałam usługi tłumaczeniowe:

Ogólne:

 • Urzędy Miasta
 • Spółdzielnie Mieszkaniowe
 • Opieka Społeczna
 • Szkoły
Prawne:

 • Kuratoria
 • Posterunki Policji
 • Więzienia
 • Sądy Pierwszej Instancji
 • Sądy Koronne
 • Instytucje ds. Młodocianych Przestępców
 • Zespół ds. Pomocy Świadkom Przestępstw
 • Kancelarie Adwokackie

Medyczne:

 • Przychodnie Lekarskie
 • Szpitale
 • Usługi Położnicze
Support 24/7
Accreditation